ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท
ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อ Email : kraingkri.th@udru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบกับแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe ในการเสวนาหัวข้อ “การรับมือกับการบูลลี่” ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

👑👑👑 มงลง HUSO มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 🎉🎉🎉 📌📌📌ปักหมุดให้พร้อม พบกับแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe ใน...

...
อ่านเพิ่มเติม
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รับตรงทั่วไป) สมัครและรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในชื่อชุดการ...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษ...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา จำนวน ๒ ท...

...
อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...

...
อ่านเพิ่มเติม
พบกับแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe ในการเสวนาหัวข้อ “การรับมือกับการบูลลี่” ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

👑👑👑 มงลง HUSO มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 🎉🎉🎉 📌📌📌ปักหมุดให้พร้อม พบกับแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe ใน...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษ...

...
อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา จำนวน ๒ ท...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา จำนวน ๒ ท...

...
อ่านเพิ่มเติม
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รับตรงทั่วไป) สมัครและรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในชื่อชุดการ...

...
อ่านเพิ่มเติม