พบกับแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe ในการเสวนาหัวข้อ “การรับมือกับการบูลลี่” ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

👑👑👑 มงลง HUSO มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 🎉🎉🎉 📌📌📌ปักหมุดให้พร้อม พบกับแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe ใน...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว คณบดี รองคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษ...

...
อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...

...
อ่านเพิ่มเติม