ข้อตกลงในการใช้งาน

ในการส่งข้อมูลมายังระบบสายตรงคณบดี ผู้ให้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อการติดต่อกลับ
  2. กรุณาใช้คำสุภาพ และข้อมูลต้องไม่พาดพิงถึงบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือองค์กร
  3. ขอสงวนสิทธิ์การรับข้อมูล ผู้ดูแลจะดำเนินการลบข้อความ ที่พิจารณาแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์กร

ข้อมูลการร้องเรียน