วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายในคณะฯ ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ อ.วิษณุ ชัยพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ และ อ.ยอดขวัญ ขันติยู หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาจีน ในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกุมภวาปี
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ครอบครัวโรตารี ประกอบด้วย สโมสรอุดรธานี ,หมากแข้ง ศิลปาคม, บ้านเชียง และสโมสรโรตารีอุดรดุษฎี พร้อมด้วยสโมสร แทมปิน ประเทศมาเลเซีย และ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในลักษณะโกบอลแกร๊นต์ บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในนามของโรตารีสากล
โดยเฉพาะด้านการแพทย์ ประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล ,เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กอ่อน , เครื่องควบคุมให้สารน้ำผ่านหลอดเลือด,อุปกรณ์กระบอกฉีดยาควบคุมแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
ซึ่งมี ผอ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ อดีตผอ.รพ.กุมภวาปี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ..