เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รับตรงทั่วไป) สมัครและรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ...

...
อ่านเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในชื่อชุดการ...

...
อ่านเพิ่มเติม